Λειτουργία HAM Radio GoBox από το Local Park

Σύντομο slide deck και μερικές σημειώσεις για τη δημιουργία ενός διπλού ραδιοφώνου HAM radio gobox για χρήση Emcom, Parks On the Air (POTA), ARRL Field Day και άλλες εκδηλώσεις HAM Radio. Παρουσιάστηκε στη συνάντηση μελών του Dallas Amateur Radio Club τον Οκτώβριο του 2021.

Μερικές λεπτομέρειες κατασκευής και φωτογραφίες από το δικό μου Συλλογή φωτογραφιών Flickr – κατασκευή ενός 6RU HAM Radio gobox με ένα Yaesu 991 και ένα Icom 4100. Ο άμεσος σύνδεσμος για τις διαφάνειες βρίσκεται εδώ σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Ακολουθεί ένα σύντομο βίντεο επισκόπησης και μια τυπική εγκατάσταση που λειτουργεί από ένα τοπικό πάρκο στο Richardson Texas.

Βίντεο – λειτουργία από τοπικό πάρκο