Πρόγραμμα Ενεργειακής Καινοτομίας – Η Cleantech καλεί για χρηματοδότηση

0
Πρόγραμμα Ενεργειακής Καινοτομίας – Η Cleantech καλεί για χρηματοδότηση

Η καναδική κυβέρνηση δεσμεύεται να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή μέσω καινοτόμων λύσεων όπως η Πρόγραμμα Ενεργειακής Καινοτομίας. Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδότησης υποστηρίζει την ώθηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για καινοτομία καθαρής τεχνολογίας προς τον στόχο της επίτευξης καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Αυτός ο φιλόδοξος στόχος απαιτεί τολμηρή και άμεση δράση και η χρηματοδότηση καινοτόμων έργων καθαρής τεχνολογίας είναι ένα κρίσιμο βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Οι προσκλήσεις του προγράμματος ενεργειακής καινοτομίας έχουν τρία διαφορετικά θέματα πρόσληψης: (1) Δέσμευση άνθρακα, (2) Αποθήκευση και μεταφορά και (3) Αξιοποίηση.

Ο τομέας καθαρής τεχνολογίας του Καναδά έχει ήδη κάνει σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη πολύ περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει για να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Επενδύοντας στην καθαρή τεχνολογία, η κυβέρνηση στοχεύει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στιγμιότυπο προγράμματος: Πρόγραμμα Ενεργειακής Καινοτομίας

Πρώτη κλήση: Αποτύπωση άνθρακα

Στόχος αυτής της πρόσκλησης: Για μείωση του κόστους και βελτίωση της απόδοσης των τεχνολογιών λήψης.

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Κλειστό 3 Οκτωβρίου 2022.

Κατάσταση: Αιτήσεις υπό εξέταση.

Δεύτερη κλήση: Αποθήκευση & Μεταφορά

Στόχος αυτής της πρόσκλησης: Να χαρακτηρίσει και να αναπτύξει ασφαλή, μόνιμη υποεπιφανειακή αποθήκευση CO2 και τεχνολογίες που υποστηρίζουν την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά CO2 και ευκαιρίες αποθήκευσης σε ολόκληρο τον Καναδά.

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Ανοιχτά 25 Ιανουαρίου. κλείνει στις 17 Απριλίου 2023.

Κατάσταση: Επί του παρόντος γίνονται δεκτές αιτήσεις. Η διαδικασία εξέτασης για τις υποβολές ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2023, με τους επιτυχόντες υποψήφιους να καλούνται να υποβάλουν μια πλήρη πρόταση το καλοκαίρι του 2023.

Τρίτη κλήση: Αξιοποίηση

Στόχος αυτής της πρόσκλησης: Να επεκτείνει τις στρατηγικές χρήσεις του CO2 και να υποστηρίξει την ανάπτυξη οδών χρησιμοποίησης οικονομικά και ενεργειακά αποδοτικών.

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας το φθινόπωρο του 2023, με συγκεκριμένες ημερομηνίες εισαγωγής αιτήσεων που θα ανακοινωθούν.

Κατάσταση: Αποδοχή αιτήσεων το φθινόπωρο του 2023.

Υποβάλετε αίτηση για Καναδικά Προγράμματα Χρηματοδότησης Cleantech

Κλήσεις χρηματοδότησης όπως το Πρόγραμμα Ενεργειακής Καινοτομίας είναι ουσιαστικής σημασίας για τη συνέχιση της μετάβασης του Καναδά σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αυτό θα απαιτήσει συνεχή συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης, της βιομηχανίας και άλλων ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων. Με τις κατάλληλες επενδύσεις και υποστήριξη, ο Καναδάς μπορεί να συνεχίσει να ηγείται της καινοτομίας και της καθαρής τεχνολογίας πρόοδος προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Η επαγγελματική ομάδα συγγραφής επιχορηγήσεων στη Mentor Works, μια εταιρεία Ryan, μπορεί να αναλάβει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για λογαριασμό της επιχείρησής σας. Μέσω μιας γρήγορης κατ‘ ιδίαν κλήσης, η ομάδα μας μπορεί να καθορίσει ποια προγράμματα μπορεί η επιχείρησή σας να πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει χρηματοδότηση. Μάθετε αν η επιχείρησή σας πληροί τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση.

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα χρηματοδότησης της καναδικής κυβέρνησης κατεβάζοντας τον δωρεάν Οδηγό Χρηματοδότησης PDF για να μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε προγράμματα χρηματοδότησης πριν κλείσουν.

Επιχορηγήσεις και δάνεια καναδικών μικρών επιχειρήσεων

Schreibe einen Kommentar