Νέα Σκωτία (NS) Budget 2023 Highlights: Νέα Προγράμματα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων

0
Νέα Σκωτία (NS) Budget 2023 Highlights: Νέα Προγράμματα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων

Με τίτλο «Περισσότερη υγειονομική περίθαλψη, Γρηγορότερα η επαρχιακή κυβέρνηση της Νέας Σκωτίας (NS) ανακοίνωσε τα σχέδιά της για τον προϋπολογισμό 2023-24 με συνολικό ποσό δαπανών 14,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προβλεπόμενο πλεόνασμα 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος οφείλεται στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και των ομοσπονδιακών μεταβιβάσεων.

Ο προϋπολογισμός της Nova Scotia 2023-24 περιλαμβάνει επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στην υγειονομική περίθαλψη, χαρακτηρίζοντάς τον ως κορυφαία προτεραιότητα και νούμερο ένα μέλημα για τους Nova Scotians, με χρηματοδότηση που αποσκοπεί στην αύξηση του εργατικού δυναμικού της υγειονομικής περίθαλψης και στην αύξηση της πρόσβασης για όλους τους ανθρώπους. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις στην εκπαίδευση και τις πρωτοβουλίες για το κλίμα, καθώς και χρηματοδότηση για νέα έργα υποδομής, οικονομικά προσιτή στέγαση και εκπαίδευση. Η Nova Scotia θα υποστηρίξει επίσης την οικονομική ανάπτυξη μέσω αυξημένων φορολογικών εκπτώσεων και επιχορηγήσεων για μικρές επιχειρήσεις.

«Ο προϋπολογισμός 2023-24 έχει χτιστεί έχοντας κατά νου όλους τους κατοίκους της Νέας Σκωτίας – αντικατοπτρίζει πού βρισκόμαστε σήμερα και πού οδεύουμε. Επικεντρώνεται στη διόρθωση της υγειονομικής περίθαλψης και στην παροχή περισσότερων επιλογών στους ανθρώπους για ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που χρειάζονται οι οικογένειες της Nova Scotia και παρέχει λύσεις για την οικοδόμηση μιας υγιούς οικονομίας και πιο υγιών κοινοτήτων».

Allan MacMaster, Υπουργός Οικονομικών και Οικονομικών για τη Νέα Σκωτία

Schreibe einen Kommentar