Λογισμικό ειδικών αναγκών | Λογισμικό Ψυχικής Υγείας | Group Home Software | Λογισμικό ημερήσιου προγράμματος

1
Λογισμικό ειδικών αναγκών |  Λογισμικό Ψυχικής Υγείας |  Group Home Software |  Λογισμικό ημερήσιου προγράμματος

Έχουμε εφαρμόσει το «Καθημερινή Καθολική Εξόδων”. Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε και να παρακολουθείτε καταθέσεις και έξοδα για τους πελάτες/τα άτομα σας. Οι διαχειριστές μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτήν τη φόρμα κάνοντας κλικ στο „Edit Agencyκαρτέλα ” και επιλέγοντας Εμφάνιση/Απόκρυψη φορμών

Αποκτήστε πρόσβαση στα Έντυπα «Ημερήσιο Καθολικό Εξόδων».
Κάντε κλικ στο „Σπίτι“ καρτέλα στο επάνω μενού
Κάντε κύλιση προς τα κάτω και το „Καθολικό Ημερήσιων Εξόδων“ οι φόρμες θα εμφανίζονται κάτω από τη λίστα φορμών

Προβολή & Προσθήκη Καταθέσεων & Εξόδων
μεταβείτε στο “Καθημερινή Καθολική Εξόδων” μορφή και κάντε κλικ στο „+“ Εικονίδιο δίπλα στη φόρμα

ο Καθολικό Ημερήσιων Εξόδων θα εμφανιστεί
Στο αναπτυσσόμενο μενού επιλέξτε το όνομα του Πελάτη/Ατόμου για τον οποίο θέλετε να τεκμηριώσετε την Κατάθεση ή Δαπάνη

Αφού επιλέξετε το όνομα του πελάτη ή του ατόμου, τότε θα μπορείτε να τεκμηριώσετε τυχόν καταθέσεις και έξοδα και κάθε σχετική πληροφορία που απαιτείται.

Το τρέχον υπόλοιπο θα εμφανίζεται στο επάνω μέρος
Εισαγάγετε την Ημερομηνία κατάθεσης ή εξόδων
Ελέγξτε το κουμπί επιλογής εάν η συναλλαγή είναι κατάθεση, έξοδο ή επαληθευμένο υπόλοιπο. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο έναν τύπο συναλλαγής
Εισάγετε το ποσό
Εισαγάγετε την Κατηγορία π.χ. Υπόλοιπο έναρξης, Κατάθεση, Κλείσιμο, Αναψυχή, Ιατρικά, Προσωπικά κ.λπ. (μπορείτε να επιλέξετε από το αναπτυσσόμενο μενού ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια νέα κατηγορία εάν δεν αναφέρεται στο αναπτυσσόμενο μενού)
Εισαγάγετε την Περιγραφή της συναλλαγής
Εισαγάγετε Σημειώσεις
Κάντε κλικ στο Κουμπί „Μεταφόρτωση απόδειξης“. να επισυνάψετε τυχόν αποδείξεις που σχετίζονται με τη συναλλαγή
Κάντε κλικ „Φόρμα υποβολήςκουμπί ” στο κάτω μέρος για να τεκμηριώσετε τις πληροφορίες

Επεξεργαστείτε τις δραστηριότητες της εταιρείας σας
Κάντε κλικ στο „Σπίτι“ καρτέλα στο επάνω μενού
Δίπλα στο «Ημερήσιο Καθολικό Εξόδων κάντε κλικ στο „Μολύβι“ εικόνισμα

Θα εμφανιστεί η οθόνη Επεξεργασίας Καθολικού Καθημερινού Εξόδων


Επιλέξτε το Όνομα προσωπικού από το αναπτυσσόμενο μενού
Επιλέξτε το όνομα του Πελάτη/Ατόμου από το αναπτυσσόμενο μενού
Επιλέξτε την(τις) ημερομηνία(ες) της(των) συναλλαγής(ών) που θέλετε να επεξεργαστείτε
Επιλέξτε τον τύπο συναλλαγής που θέλετε να επεξεργαστείτε από το αναπτυσσόμενο μενού, π.χ. Όλα, Κατάθεση ή Έξοδα
Κάντε κλικ „Φόρμα υποβολήςκουμπί ” στο κάτω μέρος για να εμφανίσετε τις εγγραφές συναλλαγών που θέλετε να επεξεργαστείτε

Οι εγγραφές συναλλαγών που θέλετε να επεξεργαστείτε θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος του Καθολικό Ημερήσιων Εξόδων Ενότητα

Μπορείτε να διαγράψετε την εγγραφή κάνοντας κλικ στο „Διαγράφωκουμπί „. Εάν κάνετε κλικ στο „Διαγράφω„κουμπί“ η εγγραφή θα διαγραφεί και το υπόλοιπο θα προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει την αλλαγή
Μπορείτε να επεξεργαστείτε την εγγραφή κάνοντας κλικ στο „Επεξεργασίακουμπί „. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί „Επεξεργασία“, το πρωτότυπο Καθολικό Ημερήσιων Εξόδων θα εμφανιστεί η οθόνη με την αρχική εγγραφή συναλλαγής και μπορείτε να επεξεργαστείτε οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε
Εάν επισυνάπτεται μια απόδειξη και θέλετε να τη διαγράψετε, επιλέξτε το πλαίσιο, δίπλα στο όνομα του αρχείου

Μόλις κάνετε όλες τις αλλαγές „υποβάλλουνκουμπί ” για εφαρμογή αλλαγών.

Δείτε την Αναφορά «Ημερήσιο Καθολικό Εξόδων».
Μεταβείτε στο „Αναφορέςκαρτέλα “ στο επάνω μενού
Κάντε κλικ „Καθολικό Ημερήσιων Εξόδων“ Σύνδεσμος

Στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε το όνομα του Πελάτη/Ατόμου για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε μια αναφορά
Επιλέξτε τον μήνα της αναφοράς
Επιλέξτε την κατηγορία της συναλλαγής για την οποία θέλετε να δείτε την αναφορά, π.χ. Όλα, Έξοδα/Καταθέσεις ή Πλήθος Χρημάτων

Κάντε κλικ „Υποβάλλουν“ κουμπί στο κάτω μέρος
Η αναφορά θα εμφανιστεί (Δείτε δείγμα αναφοράς παρακάτω)

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 24/01/2019

Schreibe einen Kommentar